Trồng răng bằng phương pháp implant có đau không?

Cấy ghép implant cần can thiệp nhiều tới xương hàm, vì vậy, tâm lý trồng răng bằng phương pháp implant có đau không là tâm lý của nhiều bệnh nhân Trồng răng bằng phương pháp implant có đau không? Vấn…