Tiêu chí so sánh răng sứ kim loại và răng sứ không kim loại

Răng sứ nói chung được chia làm 2 loại chính đó là răng sứ kim loại và răng sứ không kim loại. Sau đây là những tính chất và đặc điểm cần so sánh của 2 loại răng này. Tiêu…