Răng khôn mọc lệch thì có nên nhổ hay không?

Răng khôn là răng cối trong cùng của hàm sẽ mọc trong giai đoạn trưởng thành của mỗi người. Tuy nhiên, một số trường hợp khi không có đủ chỗ mọc sẽ dẫn đến tình trạng răng khôn mọc bị…