Tiến hành nhổ răng số 6 hàm trên có nguy hiểm không?

Bằng kỹ thuật nhổ răng mới hiện nay, tiến hành nhổ răng số 6 hàm trên có nguy hiểm không sẽ không còn là nỗi lo lắng hàng đầu của bệnh nhân như trước đây Nhổ răng số 6 hàm…