Một số phương pháp điều trị cười hở lợi

Điều trị hở lợi là giải pháp cải thiện tính thẩm mỹ răng miệng trong nha khoa. Hiện có 6 phương pháp điều trị hở lợi phổ biến đáng chú ý sau đây. Một số phương pháp điều trị cười…